Yogurt di Capra

€2,90

Cristian Locatelli

Yogurt naturale di capra.
________________________
Ingredienti:
LATTE di capra